Voorwaarden MONO-convenant

Voorwaarden MONO-convenant

Alle informatie op deze site is met zorg geplaatst. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van achtergronddocumenten. Ondanks onze voortdurende aandacht voor de kwaliteit kan het voorkomen dat u verouderde of verkeerde informatie aantreft. In deze gevallen stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte wilt stellen door een e-mail te sturen via info@monozakelijk.nl

Informatie die u invoert als deelnemer wordt alleen gebruikt om met u te communiceren over het MONO-convenant en is alleen beschikbaar voor de leden van het kernteam. Het kernteam behoudt zich het recht voor de informatie op de website te herzien zonder aankondiging. Ook heeft het kernteam het recht een naam te verwijderen. In geen enkel geval is het kernteam aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.

Privacy- en cookie-beleid MONO-Convenant

Het kernteam is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Uiteraard worden persoonsgegevens van gebruikers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt het kernteam zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, is de verwerking van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

De enige reden waarom het kernteam deze gegevens vraagt is zodat de leden van het kernteam weten op de hoogte is hetgeen een deelnemer heeft toegezegd, zodat we per mail kunnen communiceren. Hetzij over de jaarlijkse voortgang, hetzij een nieuwsbrief versturen of uitnodiging thema-sessie. Maar dit alles puur gerelateerd aan het convenant.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met het kernteam MONO-zakelijk via info@monozakelijk.nl

Gebruik van cookies

Deze website houdt geen cookies bij.

Wijzigingen

Het kernteam houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien het kernteam een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op de website, of in nieuwsbrieven.

Den Haag, juli 2020

Cookie-instellingen